Acasa  |  Despre Noi   |   Misiune si Obiective  |  Proiecte  |   Forum   |  Contact  
copyright ©  2010  A.S.C.H.F.R.  Buzau
               
STATUTUL ASOCIATIEI DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPATI  FIZIC-ROMANIA
  FILIALA  BUZAU

        Adoptat la Adunarea Generala din  29.03.2003

Acasa  |  Despre Noi  |   Misiune si Obiective  |  Proiecte |   Forum   |  Contact   |   Webmaster
          CAPITOLUL I
   
    DISPOZIȚII GENERALE


Art. 1 -Denumirea asociației este "ASOCIATIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPATI FIZIC-ROMANIA FILIALA BUZAU" prescurtat A.S.C.H.F.-R. Filiala Buzau.
     Ea se constituie ca filiala a ASOCIATIEI DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPATI FIZIC-ROMANIA (ASCHF-R), cu personalitate juridica, fara scop patrimonial, nefilantropica, democratica, apolitica si neutra din punct de vedere religios, care desfasoara activitati in interesul copilului/ tanarului cu handicap fizic aflat in ngrijirea familiei.
     ASCHF-R Filiala Buzau isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.

Art. 2-Sediul ASCHF-R Filiala Buzau se afla in loc. Buzau, strada Crizantemelor nr. 17 (incinta internat Colegiul Agricol)

Art. 3-Durata de funcționare a filialei este nelimitată, incepand cu data de 23.05.1991 la aceasta data fiind investita cu personalitate juridica de catre judecatoria Buzau, prin sentința civilă nr. 31/1991

Art. 4-Patrimoniul social al ASCHF-R Filiala Buzau este alcatuit din mijloace fixe si obiecte de inventar, evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele filialei. Patrimoniul filialei  va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.          

          CAPITOLUL II
   
    MISIUNE, SCOP SI OBIECTIVE


Art. 5-Misiunea ASCHF-R Filiala Buzau consta in dezvoltarea de programe cu si pentru copilul/tanarul cu handicap fizic si familia acestuia in vederea facilitarii integrarii lui in societate.

Art. 6-Scopul ASCHF-R Filiala Buzau este de a îmbunatati conditiile de viata ale copilului / tanarului cu handicap fizic precum si a familiilor care il au in ingrijire, în zona geografica de activitate, pe baza prezentului statut si a programului de activitate al Asociatiei de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic-Romania.

Art. 7-Obiectivele ASCHF-R Filiala Buzau sunt :
a)    Dezvoltarea si consolidarea filialei;
b)    Monitorizarea respectarii Conventiei cu privire la Drepturile Copilului si intensificarea actiunilor filialei ca factor de presiune asupra institutiilor guvernamentale responsabile de acest lucru ;
c)    Dezvoltarea de parteneriate cu autoritatile guvernamentale si locale in vederea sprijinirii, preluarii si multiplicarii serviciilor oferite de catre ASCHF-R Filiala Buzau ;
d)    Crearea si dezvoltarea de parteneriate cu alte organizatii nationale si internationale ;
e)    Influentarea cadrului legislativ in vederea crearii de sanse egale ;
f)    Impulsionarea institutiilor specializate in vederea crearii de accesibilitate in mediul fizic ;

          CAPITOLUL III

     MEMBRII  ASCHF-R FILIALA BUZĂU

Art. 8-ASCHF-R Filiala Buzau se compune din urmatoarele categorii de membri :

a)    membri fondatori- cei care au constituit asociatia si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social

b)    membrii asociati -

           1) persoanele fizice parinti si apartinatori care au in  ingrijire copii/ tineri cu handicap fizic/ asociat ;
           2) copii cu handicap fizic care au implinit vârsta de 14 ani ;
           3) tineri cu handicap fizic asociat ;

c)    membri de onoare-persoanele fizice si juridice care au adus si aduc servicii deosebite asociatiei, sau care o sprijina substantial, din punct de vedere financiar ;

d)    membri sustinatori-cei care adera la scopul asociatiei si o sprijina material si moral in vederea realizarii acestuia.

     ASCHFR Filiala Buzau este compusa din cel puțin 25 membri asociati intr-o zona geografica precis delimitată. Zona de activitate a unei filiale nu va putea coincide, total sau partial, cu zona geografica a unei alte filiale a ASCHF-R.

Art. 9-Poate deveni membru asociat al ASCHF-R Filiala Buzau orice persoană fizica, inclusiv cea care a împlinit varsta de 14 ani, cu conditia respectarii prevederilor legale prvind capacitatea minorului, respectiv capacitatea de exercitiu.

Art. 10-Membri asociati ai ASCHF-R Filiala Buzau vor plati cotizatia pentru fiecare an calendaristic. Membrul asociat nou primit va achita taxa de intrare, care va fi valabila în anul asocierii,drept cotizatie anuala.
        
      Toti membrii asociati, domiciliati în zona geografica de activitate a filialei, vor fi înregistrati în evidentele acesteia.

Art. 11-Filiala va achita pana la 31 martie cotizatia catre ASCHF-R, potrivit hotararii Adunării Generale a ASCHF-R . Aceasta se calculeaza pe baza numarului de membri ai filialei Buzau la data de 1 noiembrie a anului anterior.
    ASCHF-R Filiala Buzau va prezenta cel mai tarziu pana la 1 mai raportul de activitate anual si bilantul anual catre ASCHF-R.
    ASCHF-R Filiala Buzau va comunica ASCHF-R orice modificari ale actului constitutiv.

Art. 12-Membri asociati au urmatoarele drepturi :

a)    sa aleaga si să fie alesi in organele de conducere ale ASCHF-R Filiala Buzau ;
b)    sa participe la luarea deciziilor care privesc activitatea filialei ;
c)    sa primeasca consultanta si informatii despre activitatea ASCHF-R Filiala Buzau si in mod gratuit publicatiile editate de aceasta ;
d)    sa propuna proiecte si motiuni pentru imbunatatirea activitatii si a statutului filialei ;
e)    sa foloseasca denumirea filialei si sigla ASCHF-R, mijloacele fixe si obiectele de inventar date spre folosinta de filiala, in scopul realizarii obiectivelor asociatiei ;


Art.13-Obligatiile membrilor asociati sunt :

a)    sa respecte prevederile statutului ASCHF-R Filiala Buzau;
b)    sa plateasca cotizatia, pana la 31 martie a anului urmator  ;
c)    să contribuie la cresterea prestigiului ASCHF-R Filiala Buzau ;
d)    sa sprijine desfasurarea activitatilor ASCHF-R Filiala Buzau ;

Art. 14-membrii asociati pot propune motiuni in vederea imbunatatirii activittii asociatiei. Prin motiuni, membrii asociati ai ASCHF-R Filiala Buzau isi pot exprima atitudinea, doleantele si revendicarile in anumite probleme sau pot face propuneri de modificare a statutului asociatiei si/ sau de extindere a activitatii acesteia.
        Motiunile pot fi înaintate de membrii asociatiei pâna la 15 martie inclusiv, la secretariatul ASCHF-R Filiala Buzau.

Art. 15-Calitatea de membru asociat al ASCHF-R Filiala Buzau se pierde :

a)    prin retragere ;
b)    prin excludere, in următoarele cazuri :
  • *abateri grave de la statut, regulamente si hotarari ale Consiliului
  • *producerea de prejudicii materiale si morale asociatiei , prin activitatea proprie desfasurata ;

Art. 16-Cererea de retragere trebuie motivata  si depusa la secretariatul ASCHF-R Filiala Buzau.
           Cererea se inaintează Adunarii Generale de catre Consiliul Director.
           Adunarea Generala va analiza si punctul de vedere formulat de Consiliul Director cu privire la cererea de retragere a membrului respectiv.
           Aprobarea sau respingerea cererii de retragere se comunica in scris, membrului in cauza, in termen de 15 zile de la data stabilirii ei în Adunarea Generala.

Art. 17-Propunerea de excludere a unui membru asociat al ASCHF-R Filiala Buzau se inainteaza Adunării Generale de catre Consiliul Director.
          Propunerea se comunica, in scris, membrului în cauza, în termen de 15 zile de la data stabilirii ei în Consiliul Director si se motiveaza.
          Cel in cauză poate face contestatie in scris, in termen de 15 zile de la primirea comunicarii.

Art. 18-Pierderea calitatii de membru atrage dupa sine pierderea dreptului de folosire a siglei si denumirii, restituirea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar care au fost date spre folosinta de catre ASCHF-R Filiala Buzau.

           CAPITOLUL IV

     ACTIVITATI SPECIALE

Art. 19-ASCHF-R Filiala Buzau are posibilitatea de a crea programe specifice plecand de la structura nationala si bazandu-se pe experienta echipelor angajate în proiectele lor si în baza unei strategii nationale. In acest caz, aceste programe vor ramane sub directa tutela a ASCHF-R Filiala Buzau.
          Pentru fiecare program lansat se va elabora un act aditional, intre partenerii angajati, prezentand structura organizationala aleasa, deci strategia implementarii pe termen mijlociu si scurt.
        Fiecare program creat va trebui sa respecte imperativ filozofia ASCHF-R Filiala Buzau mentionata in statutul sau si al partenerilor mentionati in program.
        Se vor crea una sau mai multe linii bugetare specifice in functionarea exigentelor programului si a partenerilor, compatibilitatea programului fiind integrata in contabilitatea ASCHF-R Filiala Buzau.


           CAPITOLUL V

     CONDUCERE, ORGANIZARE SI CONTROL

Art. 20-ASCHF-R Filiala Buzau desfasoara  activitati la nivel local, in zona geografica de activitate, prin membrii asociatiei.

Art. 21-Organele ASCHF-R Filiala Buzau sunt de :
       a)    Conducere -A.G.A., A.G.A. extraordinara.
       b)    Administratie -Consiliul Director, Comitetul Executiv si Comitetul Elector.
       c)    Executie -Director executiv, coordonatori si asistenti de proiecte.
       d)    Control -Comisia de Cenzori                      descarca statutul complet.